Löfbergs logga

Next Generation Coffee är en satsning på unga, passionerade kaffeodlare. För och av nästa generation kaffeälskare.

Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras och allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare. Det vill vi ändra på. I våra möten med kaffeodlare på avlägsna bergssluttningar runtom i världen ser vi glöden, engagemanget och passionen. Men vi ser också att det finns en hel del utmaningar.

Genom utbildningdirekt handel och nära samarbete förbättrar vi utvecklingsmöjligheterna för nästa generations kaffebönder.För att få den unga generationen att se en positiv framtid inom kaffeodling. Samtidigt säkrar vi tillgången på riktigt gott kaffe i framtiden.

Läs mer här!